UCITS III

Begin maart 2005 werden de UCITS III-richtlijnen omgezet in Belgische wetgeving. Deze richtlijn moet zorgen voor meer harmonisering in het Europese fondsenlandschap. Voor de fondsenbelegger houdt dit een aantal veranderingen in.

Het verkort prospectus wordt bijvoorbeeld vervangen door het vereenvoudigd prospectus. Dit vereenvoudigd prospectus moet zorgen voor een grotere transparantie voor de belegger met betrekking tot risico's, kosten en rendementen. Zo verplicht de Europese richtlijn UCITS III (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) de fondsbeheerders tot de bekendmaking van de 'total expense ratio' (TER). In de TER zijn alle jaarlijkse terugkerende kosten samengebracht. Naast de beheerskosten worden ook andere kosten als administratie- en marketingkosten in rekening gebracht. De beheerskosten vormen de belangrijkste component, maar soms kunnen ook de andere kosten sterk oplopen. De publicatie van de TER verbetert de vergelijkbaarheid van kosten. In Nederland moeten beleggingsinstellingen al sinds 2002 een 'total expense ratio' meedelen.

Tegen eind dit jaar moeten de banken hun prospectussen aanpassen aan de nieuwe wetgeving. Vooraleer u een fonds koopt is het aangewezen deze verkorte, en binnenkort, vereenvoudigde prospectus door te nemen.

Frank De Mol
De Belegger

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud