Wat zijn hedge funds?

Meer dan 1.000 miljard dollar werd in 2004 in hedge funds aangehouden en dit voor meer dan 6.300 compartimenten. In 1994 bedroeg het beheerde vermogen amper 300 miljard dollar voor 2.000 hedge funds. Verwacht wordt dat tegen 2.010 ruim 4.000 miljard dollar zal zijn geïnvesteerd in hedge funds.

In de financiële literatuur betekent 'hedging' het afdekken of het verminderen van financiële risico's. Hedge funds zijn fondsen die zich 'offshore' gevestigd hebben om aldus van een soepeler regelgeving te genieten en bepaalde strategieën te ontwikkelen die anders niet toegelaten waren. Gewone beleggingsfondsen doen dit doorgaans niet en lopen een 'open' risico. Dit betekent dat een gewoon obligatiefonds het volledige risico draagt van de rente-evolutie en ook van het debiteurenrisico. Hedge funds daarentegen voeren een totaal andere strategie. Zij streven een absolute in plaats van een relatieve prestatie na en dit onafhankelijk van de economische conjunctuur of de beweging van een onderliggende deelmarkt.

Vaak heerst het misverstand dat hedge funds sowieso 'risky business' zijn. Niet volledig onterecht trouwens. Sommige hedge funds hanteren een erg riskante beleggingsstrategie waarbij het volledige verlies van het geïnvesteerde kapitaal tot de mogelijkheden behoort. We denken aan het LTCM-schandaal in 1998. De beheerders namen posities in tot dertig keer de waarde van het door de investeerders geïnvesteerde kapitaal.

Nochtans is een dergelijke agressieve aanpak niet noodzakelijk. De meeste hedge funds voeren een vrij conservatief beleid waarbij het de bedoeling is een return na te streven die ligt tussen de return van gewone obligaties en die van gewone aandelen. Daarbij wordt gestreefd naar een gelijkmatige toename van de inventariswaarde met zo weinig mogelijk schommelingen en negatieve rendementen.

De volatiliteit van de S&P Hedge Fund-index is heel wat lager dan de volatiliteit van de S&P 500-index. Dit betekent niet dat alle strategieën afzonderlijk eenzelfde beeld opleveren, maar wel een combinatie van alle strategieën. Het is dan ook belangrijk een fonds aan te kopen dat verschillende strategieën verenigt, althans wanneer u een lage volatiliteit en een beperkte correlatie wil met andere activaklassen. De literatuur over hedge funds verdeelt de beleggingsbenaderingen voor hedge funds onder in drie stijlen: 'arbitrage', 'event-driven' en 'directional/tactical'. Elke stijl kan in drie strategieën onderverdeeld worden. De negen strategieën vertegenwoordigen niet alleen het grootste deel van de hedge-fundactiviteiten, maar ook de meest liquide activiteiten.

Hedge funds in België

Voor de particuliere belegger werden 'funds of hedge funds' (dakfondsen) gecreëerd waarbij een grote spreiding over diverse hedge funds werd nagestreefd en waardoor de beheerders de mogelijkheid hadden diverse investeringsstijlen in hun dakfonds te combineren. In België konden particuliere beleggers aanvankelijk enkel in hedge funds participeren in de vorm van tak-23-beleggingsverzekeringsproducten. Hedge funds waren tot in 2003 niet mogelijk onder de vorm van beveks, gezien de beperkingen in het beleggingsbeleid van de bevek. Hedge funds kunnen sinds kort wel onder bevekvorm. De looptijd moet evenwel beperkt in de tijd zijn en er moet kapitaalbescherming geboden worden, zodat we niet echt meer kunnen spreken van een hedge fund.

Frank De Mol
De Belegger

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud