Zijn hefboomfondsen geschikt voor de prive-belegger ?

Hefboomfondsen worden als risicovolle producten beschouwd. Als belegger moet u de strategie van een hefboomfonds goed kunnen inschatten. En dat is niet vanzelfsprekend. Op welke manier kan u toch in die producten investeren?

(Uit Netto van 18/11/2006)

Omwille van het strikt wettelijke kader voor bancaire fondsen, zijn pure hefboomfondsen niet toegankelijk voor het grote publiek in België. Toch hebben de belegger toegang tot de hefboomfondsen op voorwaarde dat het fonds kapitaalbescherming biedt of dat het een fonds van hefboomfondsen is.

Wat is een hefboomfonds?

De kenmerken zijn : streven naar een absoluut rendement , mogelijkheid voor de beheerder van in afgeleide producten onbeperkt te kunnen beleggen. Het produkt heeft een beperkte liquiditeit (moeilijk om uit te stappen). De fondsbeheerder is een medeaandeelhouder. Een prestatiekost maakt altijd deel uit van de kosten voor de belegger.

Groot vermogen

In sommige gevallen krijgen de vermogende particulieren toegang: wanneer het fonds niet aan het grote publiek wordt aangeboden en zich richt tot minder dan 100 mensen. In dat geval bedraagt het minimuminstapbedrag 250.000 euro. Meestal is dat type fondsen toegankelijk via een private bankier.

Tak 23 fondsen

Een andere mogelijkheid is via de tak 23. Een tak23-fonds is een levensverzekering gelinkt aan een beleggingsfonds. Hoewel het vergelijkbare producten zijn met beleggingsfondsen van de tak 21, zijn de investeringsregels veel soepeler. Daardoor zijn tak 23-fondsen in staat hefboomfondsen aan te bieden.

Wie voor een hefboomfonds via een tak 23-fonds kiest, moet er wel rekening mee houden dat hij in een verzekeringsproduct stapt. Dat betekent dat hij een verzekerde, een verzekeringsnemer en een begunstigde moet aanwijzen. Het betekent ook dat het contract ten einde loopt bij het overlijden van de verzekerde.

Elke belegging in een tak 23-product is onderworpen aan de taks op levensverzekeringsproducten van 1,1 procent. De fondsen zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing. Houd er wel rekening mee dat de kosten voor tak 23-fondsen vaak hoog zijn. Informeer u zeker over instapkosten, uitstapkosten en eventuele prestatiekosten.

De gestructureerde obligaties

De gestructureerde obligatie is nog een andere manier om hefboomfondsen aan te bieden. De gestructureerde obligatie is een obligatie, met een vervaldag, waarvan de coupons en de eventuele meerwaarde afhankelijk zijn van de evolutie van onderliggende activa of fondsen. Het voordeel van die structuur is dat u zeker bent dat u op de eindvervaldag uw volledige kapitaal of een groot deel ervan (bijvoorbeeld 90 procent) recupereert (fonds met kapitaalbescherming).

Deze gestructureerde obligaties nemen die hefboomfondsen dan aan als onderliggende waarde.

Waarom een hefboomfonds in uw portefeuille?

De hefboomfondsen streven een absoluut rendement na en zijn in geen geval gecorreleerd met aandelen- of obligatiemarkten. Voor wie zijn portefeuille wil diversifiëren is een belang van 5 à 10 procent in hefboomfondsen een goed idee.

Waarop moet u letten bij de aankoop van een hefboomfonds?

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud