Belgische pensioenfondsen betreden grondstoffenmarkt

-- (tijd) - Amonis, het Belgische pensioenfonds van de zorgverleners, investeerde onlangs meer dan 30 miljoen euro in een grondstoffenindex. Een ander pensioenfonds, Tractebel-Suez, overweegt later in grondstoffen te beleggen. De Belgische pensioenfondsen volgen een internationale trend. Ze dragen op die manier hun steentje bij tot het versterken ervan.