Dure benzine doet Amerika niet besparen

----(tijd/reuters) - De Amerikaanse beurzen zetten de week sterk in, geruggensteund door toenemende signalen dat de Amerikaanse consument flink blijft spenderen. De S&P500-index bereikte het hoogste peil in meer dan vijf jaar. Een nieuwe stijging van de favoriete inflatiegraadmeter van de Federal Reserve stuurde de rente evenwel fors hoger en roomde ook op de beurs de winst af.