Advertentie

Confrontatie met de vergrijzing

We kunnen niet meer voorbij gaan aan de bezorgdheid die leeft bij een groot deel van de bevolking over de toekomst van hun pensioen. Volgens het onderzoek van Delta Lloyd Life in 2007 gaan acht op de tien Belgen ervan uit dat de financiering van de pensioenen problemen zal geven: het is dan ook aan de overheid om met voorstellen voor de dag te komen. En dat zo snel mogelijk.

Slechts 8 procent van de ondervraagden meent dat er de voorbije jaren voldoende maatregelen zijn getroffen. Dat pessimisme blijkt ook uit een ander cijfer: slechts 38 procent van de actieve bevolking gelooft dat de overheid er ook in de toekomst in zal slagen de financiering van de pensioenen op zich te nemen. Dat nationale gemiddelde verbergt echter een heel grote tegenstelling: 55 procent van de Nederlandstaligen deelt die bezorgdheid, tegenover slechts16 procent van de Franstaligen.

Beter geïnformeerd

Zal het generatiepact een eerste stap zijn in het oplossen van het probleem? De bevolking kan de impact daarvan moeilijk inschatten: slechts een minderheid (23%) bevestigt de evolutie ervan van dichtbij te volgen. Een meerderheid heeft erover horen praten. De interesse over het wel en wee van de pensioenproblematiek wint nog maar geleidelijk aan terrein. 61 procent van de Belgen bijvoorbeeld weet dat de laagste pensioenen werden opgewaardeerd. 44 procent gelooft dat de wettelijke pensioenleeftijd van 65 naar 67 zal gaan, maar 75 procent ziet dat helemaal niet zitten. Wat het brugpensioen betreft, gaat 86 procent van de ondervraagden ervan uit dat het steeds minder zal worden toegepast. Zes op de tien Belgen aanvaarden dat. 

Vier denksporen

  • Het aanleggen van speciale reserves - men denkt in het bijzonder aan het Zilverfonds - is een van de middelen gewenst door 23 procent van de ondervraagden. Onder hen is er een meerderheid die voorstelt te snoeien in de overheidsuitgaven, meer bepaald in de administratieve diensten.
  • Een verhoogde defiscalisering van het sparen met als doel dat laatste aan te moedigen, wordt eveneens door 23 procent van de ondervraagden naar voren geschoven. Een grote meerderheid onder hen (80%) stelt daarbij voor de toegelaten plafonds te verhogen. 50 procent van de ondervraagden wil ook de onroerende fiscaliteit verlagen.
  • Een derde denkspoor is eveneens goed voor 23 procent van de stemmen: de verhoging van de activiteitsgraad. Hoe? Door de werklozen opnieuw aan het werk te zetten, door de mensen te stimuleren ook na 55 jaar te blijven werken (door hun taken te verlichten), en door de mogelijkheden tot brugpensioen te verkleinen.
  • Ten slotte stelt 17 procent van de ondervraagden voor een systeem van flexibel pensioen te introduceren. Het bedrag daarvan zou afhankelijk zijn van de werkelijke duurtijd van de loopbaan. 

Een aangenamere oude dag

Heeft men nog wel het recht te werken nadat men de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt? Een meerderheid van de ondervraagden staat niet weigerachtig tegenover dat idee, maar slechts 23 procent zou een dergelijk bijbaantje zonder beperkingen aanvaarden. Voor 51 procent van de ondervraagden daarentegen kan een dergelijke bijverdienste enkel als het gezinsinkomen onder een bepaalde drempel ligt. We stellen eveneens vast dat van meer Nederlandstaligen (19%) dan Franstaligen (12%) elke vorm van werken door gepensioneerden afkeuren.

Stéphane Renard

 

Ontdek zelf de belangrijkste enquêteresultaten in onze interactieve grafieken.

 

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud