Advertentie

Met pensioen? Op 60 jaar...

De pogingen van de regering om de beroepsloopbaan te verlengen tot na de huidige pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar voor mannen, 63 voor vrouwen) kunnen de bevolking niet echt bekoren. Integendeel! 67 procent van de Belgen die Delta Lloyd Life ondervroeg voor zijn nationaal onderzoek 2007 vindt zelfs dat de pensioengerechtigde leeftijd in de buurt van 60 jaar zou moeten liggen.

De meningen worden echter sterk beïnvloed door het beroepsstatuut: 56 procent van de zelfstandigen is immers bereid zijn 65ste te werken en voor één op de drie mag dat zelfs nog wat langer. 65 procent van de kaderleden, 74 procent van de bedienden, 78 procent van de ambtenaren en 82 procent van de arbeiders drukt daarentegen uitdrukkelijk de wens uit op 60 jaar te kunnen stoppen.

Motivatie

De mate van interesse (of desinteresse) voor het werk dat men uitoefent, verklaart deels die mening. De motivatie om zijn beroep uit te oefenen heeft een veel grotere invloed op de gewenste pensioenleeftijd dan het aantal gepresteerde uren of het feit dat men ook in het weekend moet werken. Een op de twee Belgen is echter van mening dat zijn fysieke toestand het niet meer zal toelaten nog na zijn 60ste te werken. Maar bovenal denken drie op de vier ondervraagden dat er niet genoeg werk meer zal zijn voor 55-plussers. Ondanks dat alles vreest een op de vier Belg dat hij na zijn 65ste zal moeten blijven werken.

 

Toch maar blijven

Is het mogelijk om degenen die op hun 60ste wensen te stoppen, te motiveren langer te blijven werken? Sommigen zijn daartoe bereid. Hun beweegredenen zijn zeer uiteenlopend, maar drie komen altijd terug.

Ten eerste is er de wens om van kortere en flexibeler uurregelingen te kunnen genieten, in combinatie met meer vakantiedagen. 47 procent van de ondervraagden brengt die wens uitdrukkelijk naar voren. Vooral de Franstaligen. (52%) hebben die verzuchting.

Ten tweede zou bijna de helft van de ondervraagden bereid zijn langer te werken wanneer hij zich gezond genoeg vindt.

Ten derde hebben 45 procent van de ondervraagden financiële motieven om minder snel de teugels te vieren dan gewenst.

Er zijn nog andere redenen waardoor sommigen zich niet geroepen voelen te vertrekken, maar die zijn veel meer verdeeld: een hoger loon (in 25% van de gevallen), het opleiden van nieuwe medewerkers (21%), het zich meer gewaardeerd voelen (19%), enzovoort.

Na 60 jaar

We kunnen ons afvragen of diegenen die verklaren bereid te zijn na hun zestigste te werken dat doen uit overtuiging of uit noodzaak.

Voor 46 procent van de ondervraagden blijft de belangrijkste motivatie het behoud van de sociale contacten. Gevolgd door het feit dat men er geld aan verdient (44%), de passie voor de job (43%) of de zin, de uitdaging om nog iets te realiseren (39%).

Voor een derde van de respondenten moet de zin om te werken echter plaatsmaken voor de noodzaak daartoe: de financiële noden waarmee men geconfronteerd wordt, blijven een harde realiteit die elke vervroegd vertrek in de weg staat. Die situatie is vooral schrijnend bij de zelfstandigen: hun zeer karige sociale bescherming dwingt 57 procent van hen ertoe ook na zijn 60 jaar te blijven werken.

Stéphane Renard

 

Ontdek zelf de belangrijkste enquêteresultaten in onze interactieve grafieken.

 

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud