Pensioen uit het buitenland

Ooit in het buitenland gewerkt ? Dan kan uw pensioentoekenning misschien wel een beetje raar verlopen.

Ook zij die tijdens hun actieve carrière ooit een periode in het buitenland hebben gewerkt, kunnen bij hun pensionering geconfronteerd worden met het principe van de 'eenheid van loopbaan'. Ook voor hen geldt namelijk dat hun pensioen maximaal wordt berekend op een loopbaan van 45 jaar. Laat ons dat even met een voorbeeld bekijken. Stel dat u 45 jaar actief was als werknemer in ons land. Daarnaast bekleedde u gedurende acht jaar ook mandaat aan een buitenlandse universiteit waardoor u aan een buitenlandse carrière van 8/45 komt. In het totaal heeft u dan een carrière opgebouwd van 53/45. De pensioendeeltjes van acht jaren zullen dus moeten wegvallen bij uw pensioenberekening.

In zo'n situatie geldt echter niet dat eerst de minst voordelige jaren wegvallen. Volgens een internationale overeenkomst moet namelijk altijd eerst worden geput uit de pensioenrechten die werden opgebouwd in het buitenland, zelfs al zijn de binnenlandse pensioenrechten voordeliger. In dit voorbeeld zal dus 8/45ste van het pensioen altijd uit het buitenland komen. Of anders gezegd: de buitenlandse beroepsjaren tellen volledig mee voor uw pensioenberekening. Van de binnenlandse carrière zullen in dit voorbeeld slechts de 37 voordeligste jaren (meestal de laatste) van de carrière in aanmerking worden genomen.

Ligt de pensioenleeftijd in het land waar u heeft gewerkt hoger dan in ons land, dan zal u bij het bereiken van de Belgische pensioenleeftijd in eerste instantie echter toch 45/45 van uw Belgische pensioen trekken. Maar bereikt u later de pensioengerechtigde leeftijd van het andere land waar u heeft gewerkt dan wordt uw pensioendossier opnieuw bekeken. Op dat moment zal er dan een stuk van uw Belgisch pensioen wegvallen en vervangen worden door een buitenlands pensioen. En dat kan eventueel lager, maar ook hoger liggen dan het weggevallen Belgisch pensioen.

Het wegvallen van pensioenjaren, of - om in het jargon te blijven - : het reduceren van een carrière tot een 'eenheid van loopbaan', gebeurt uiteraard alleen wanneer u aan een totale carrière komt van meer dan 45 jaar. Werkte u 25 jaar in ons land en daarnaast ook 20 jaar in het buitenland, dan kan u beide pensioenen gewoon naast elkaar ontvangen. Zolang u de eenheid van loopbaan maar niet overschrijdt.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud