Advertentie
Advertentie

Plan je pensioen zo veel mogelijk vooraf

Als u zonder financiële beslommeringen wilt kunnen genieten van uw pensioen, kunt u beter zorgen voor een appeltje voor de dorst. 'En dat zo vlug mogelijk', zegt een verpletterende meerderheid (81%) van de ondervraagden in het onderzoek gevoerd door Delta Lloyd Life.

Als men die realiteit bekijkt, wetende dat men verkiest ongeveer op zijn 60ste met pensioen te gaan, zal men niet verbaasd zijn te vernemen dat de Belgen er de voorkeur aan geven op vroegere leeftijd te beginnen sparen in plaats van langer te gaan werken.

Voorzichtigheid en vooruitziendheid

Het is tekenend dat meer dan de helft van de actieve bevolking bevestigt dat ze al stappen heeft ondernomen bij haar pensionering geen tekort aan financiële middelen te hebben. Op dat vlak zijn de Nederlandstaligen veel vooruitziender (61%) dan de Franstaligen (49%). Ook een groot deel van het kaderpersoneel neemt zijn voorzorgen (66%)

Onder de maatregelen die worden genomen om de toekomst geruster tegemoet te zien, staat het bezit van een eigen woning op kop: dat blijkt voor zeven op de tien Belgen nog altijd een belangrijke geruststelling. Op financieel niveau blijft sparen onvermijdelijk; of het nu gaat over het fiscaal aftrekbare pensioensparen (66% van de ondervraagden), de groepsverzekering of het aanvullend pensioen (45%), zonder daarbij uiteraard het traditionele sparen te vergeten (45%). Het is uiteraard niet verboden die maatregelen te combineren, wat het merendeel van de Belgen ook doet.

Vandaag en morgen

Men is niet alleen bezorgd over de toekomst. 38 procent van de ondervraagden erkent niet echt gerust te zijn in zijn huidige financiële toestand. Dat gevoel speelt vooral bij de Franstaligen (52%) en de vrouwen (56%). Merk ook op dat slechts een kwart van de huidige gepensioneerden zich 'erg veel' (4%) of 'in zekere mate' (22%) zorgen maakt over zijn financiële situatie.

De toekomst blijft echter de belangrijkste bron van bezorgdheid: meer dan de helft van de Belgen maakt zich zorgen over zijn financiële toestand na zijn pensioen. Ook daar gaat het vooral over de alleenstaanden (61%), de Franstaligen (66%) en, in nog grotere mate, de alleenstaande Franstalige vrouwen onder hen (78%). 

Wettelijk pensioen

Maak u geen illusies: 71 procent van de Belgen meent dat dat voldoende is om aan de basisbehoeften te voldoen! Ondanks alles blijft het wettelijk pensioen echter doorslaggevend. Voor 71 procent van de bevolking vertegenwoordigt het wettelijk pensioen de helft van het inkomen waarover men bij pensionering zal kunnen beschikken. En voor 30 tot 40 procent van de Belgen vormt het zelfs de enige bron van inkomsten, vooral bij bedienden en arbeiders. Het is dan ook begrijpelijk dat de vrees groot is dat het bedrag waar men recht op zal hebben niet zal volstaan om van te leven.

Een van de alternatieve mogelijkheden is de groepsverzekering. De helft van de ondervraagden blijkt er een te hebben, maar het systeem lijkt nog voor verbetering vatbaar: 33 procent van de onderschrijvers stelt niet erg tevreden te zijn over de verstrekte informatie, de duidelijkheid van het contract, de bereikbaarheid van de verzekeraar en de mogelijkheden om het contract aan te passen. We stellen ook vast dat 40 procent van de actieve bevolking die niet kan genieten van een groepsverzekering, eerder zal opteren voor een fiscale stimulans in het voordeel van het pensioen, dan voor een loonsverhoging.

Stéphane Renard

 

Ontdek zelf de belangrijkste enquêteresultaten in onze interactieve grafieken.

 

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud