Hoe worden de kronen berekend?

De kronen worden berekend in opdracht van Mediafin, het moederbedrijf boven de financiële kranten De Tijd en L’Echo.

Enkel fondsen die tot een duidelijk omlijnde investeringscategorie behoren, zullen kronen toegekend krijgen. Bovendien moeten de fondsen minstens 5 jaar bestaan.

Kronen worden toegekend op basis van vier criteria. Het belangrijkste criterium is regelmaat tijdens de voorbije 5 jaar met een gewicht van 40% in de score.

Hiervoor wordt er gekeken naar de prestatie van de fondsen tijdens elk van de 5 voorgaande jaren. Enkel fondsen die elk jaar opnieuw een hoog rendement (in vergelijking met de fondsen uit dezelfde categorie) halen, scoren goed op dit criterium.

Fondsen die 1 topjaar kennen maar ook 4 mindere jaren zullen op dit criterium minder goed scoren.

De 3 andere criteria, die elk 20% van de score voor hun rekening nemen, zijn de return op 5 jaar, de risicogewogen return op 5 jaar en de prestatie in een dalende markt.

Op basis van die 4 criteria krijgt elk fonds een eindscore. Het fonds dat met zijn score tot de 15% beste fondsen binnen de categorie behoort, krijgt 3 kronen. Het fonds dat met zijn score de 15% slechtste fondsen binnen de categorie behoort, krijgt 0 kronen. Daartussen zitten de fondsen met 2 kronen en met 1 kroon.

Bovenstaande betekent dat niet noodzakelijk het fonds met de hoogste return drie kronen krijgt, maar wel het fonds dat het meest regelmatig heeft gepresteerd zonder al te veel risico te nemen.

Heeft u nog verdere vragen, contacteer onze lezersservice via het contactformulier.

Opmerkingen