Hoe werkt de risicoscore?

 

Dankzij de risicoscore kunt u het risico dat aan de activa en portefeuilles verbonden is gemakkelijker bepalen en vergelijken. Hierbij stemt ‘1’ overeen met een erg laag risico, en ‘100’ met een erg hoog risico.

Om deze score concreter te maken, tonen we ook hoeveel u zou kunnen verliezen op korte termijn versus hoeveel u zou kunnen winnen op lange termijn.

Maar de risicoscore gaat verder dan kortetermijnverliezen. Zo is tijd een andere cruciale factor. Eenzelfde portefeuille kan een hoog risico hebben op korte termijn maar een veel lager risico op lange termijn. Dit heeft te maken met het vermogen van een portefeuille om op lange termijn van verliezen te herstellen. Daarom ziet u de risicoscore afnemen wanneer u de tijdshorizon van een portefeuille verhoogt.

Opmerkingen