Wat gebeurt er wanneer ik de risicoscore verhoog of verlaag?

 

Bij verhoging van de risicoscore verhoogt de Investment Assistant het risico in uw portefeuille, terwijl hij de mogelijke rendementen optimaliseert. Normaal ziet u de kortetermijnverliezen en langetermijnwinsten dan toenemen.

Bij een verlaging van de risicoscore doet de Investment Assistant precies het tegenovergestelde en verlaagt hij het risico in uw portefeuille, terwijl hij de mogelijke rendementen optimaliseert. Normaal ziet u de kortetermijnverliezen en langetermijnwinsten dan afnemen.

In sommige gevallen leidt een hogere/lagere risicoscore niet tot de verwachte verhoging/verlaging van de kortetermijnverliezen. De reden hiervoor is dat de risicoscore niet alleen rekening houdt met verliezen, maar ook met andere risicoparameters.

Opmerkingen