Hoe pas ik mijn portefeuille aan na een splitsing of samenvoeging van een aandeel of fonds?

Bij een splitsing of samenvoeging van een aandeel of fonds wordt vanaf het tijdstip van de wijziging automatisch de nieuwe koers getoond in uw portefeuille op De Tijd.

Het aantal deelbewijzen die u in dit aandeel of fonds aanhoudt wordt echter niet automatisch aangepast. Deze actie kunt u zelf nog voltooien via de actie ‘splitsen’ in uw portefeuille.

mceclip0.png

Ga hiervoor naar uw persoonlijke portefeuille, klik op het icoontje naast de naam van het aandeel of fonds waarvoor de actie vereist en kies voor ‘Splitsen’.

Deze actie kan gebruikt worden zowel voor splitsingen als voor samenvoegingen (omgekeerde splitsing).

mceclip1.png

In het geval van een splitsing (bv. 1 aandeel van 1.000 euro wordt gesplitst in 4 aandelen van 250 euro), geeft u de factor van de splitsing in (in het voorbeeld ‘4’).

In het geval van een samenvoeging/omgekeerde splitsing (bv. 10 aandelen van 12 euro worden samengevoegd tot 1 aandeel van 120 euro), geeft u de factor van de samenvoeging in (in het voorbeeld ‘0,10’)

Na het uitvoeren van deze actie zullen de aanwezige effecten in uw portefeuille en hun historische aankoopwaarde automatisch herberekend worden aan de correcte waarden zodat de berekening van uw winst/verlies opnieuw correct is.

Heeft u nog verdere vragen, contacteer onze lezersservice via het contactformulier.

Opmerkingen