Barco waarschuwt voor magere resultaten (koersuodate)

Barco wijt de daling aan zowel conjuncturele als structurele factoren. In de eerste helft van 2002 verwacht Barco geen beterschap.

Na een groei in het eerste semester valt de omzet in de tweede jaarhelft terug door de wereldwijde economische recessie. Vooral de omzetontwikkelingen in de Verenigde Staten waren ongunstig. Begin september gaf Barco aan dat de nettowinst dit jaar 40 procent lager zou kunnen uitvallen.

Na de tragische gebeurtenissen van 11 september is de investeringsonzekerheid vergroot, werden orders in beperkte mate geannuleerd en stelden OEM-klanten leveringen uit. Verder wordt in een aantal specifieke markten een zekere vertraging vastgesteld in het bestelgedrag van de klanten.

Ook structurele elementen spelen een rol. Zo laten de systeemactiviteiten van Barco Projection in de eerste helft van 2001 een positieve evolutie zien en werd een kostenstructuur opgebouwd om de verdere groei te kunnen ondersteunen. In het tweede kwartaal kwam er evenwel een terugval, die zich in het derde en vierde kwartaal versneld doorzet, waardoor de kostenstructuur moest aangepast worden. Voor het jaar 2001 zal een afschrijving op voorraden moeten gebeuren van ongeveer 20 miljoen euro.

Barco heeft naar eigen zeggen reeds een aantal maatregelen genomen waardoor de operationele kosten in 2002 met meer dan 10 miljoen euro verminderen: 350 medewerkers moeten afvloeien. De investeringen voorzien voor 2001 werden tot de helft teruggebracht.

De focus blijft gericht op een aantal winstgevende kernactiviteiten rond beeldverwerking. Verder werd er beslist goodwill op een aantal acquisities vervroegd af te schrijven. Er zal ook een provisie worden aangelegd voor de waardevermindering van de participatie in Xeikon. De uitzonderlijke kosten bevatten eveneens de herstructureringskosten.

Voor 2002 houdt Barco rekening met een verderzetting van de ongunstige conjunctuur in de eerste helft van het jaar. De groep zal daarom de klemtoon blijven leggen op kostenbeheersing.

klik hier voor het persbericht van Barco en hier voor de koers.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud