Belgische beroepsbevolking is meest productieve ter wereld

(tijd) - De Belgische beroepsbevolking is de meest productieve ter wereld, want zij creëert per uur de meeste toegevoegde waarde. Dat staat in een rapport van The Conference Board, een Amerikaans onderzoeksbureau. België heeft echter niet het hoogste inkomen per inwoner, omdat weinig landgenoten een baan hebben en de mensen met een baan weinig uren werken.

De zeer goede prestaties van de Amerikaanse economie in de tweede helft van de jaren 90 deden de aandacht voor de productiviteit sterk toenemen. De beste maatstaf om de productiviteit te meten, is de toegevoegde waarde per gewerkt uur. Ietwat verrassend hebben niet de VS de hoogste productiviteit. België, Frankrijk en Nederland zijn nog productiever. In de VS is de productiviteit wel beduidend hoger dan in de hele Europese Unie en de kloof werd vorig jaar groter. In Zuid-Europa is de productiviteit het laagst.

Het bruto binnenlands product (BBP) of inkomen per inwoner wordt niet alleen bepaald door de productiviteit, maar ook door de verhouding tussen de werkgelegenheid en de bevolking enerzijds en het aantal gewerkte uren per actieve anderzijds. België heeft een lage werkgelegenheidsgraad omdat erg weinig 55-plussers een baan hebben. Ook de eerder lage arbeidsduur drukt het BBP, zij het in mindere mate.

Beide factoren verklaren waarom België ondanks zijn zeer hoge productiviteit niet het hoogste inkomen per inwoner heeft. De VS hebben veruit het hoogste inkomen per hoofd omdat zij een hoge productiviteit combineren met een hoge werkgelegenheidsgraad en een hoge arbeidsduur. In de Europese Unie heeft Ierland het hoogste BBP per inwoner. Daarna volgen Denemarken en België. Nergens is de kloof tussen het BBP per uur en het BBP per inwoner groter dan in België. Over Luxemburg, dat volgens Eurostat het hoogste BBP per inwoner heeft, staan geen cijfers in het rapport.

Een hoge productiviteit is doorgaans een goede weerspiegeling van de economische prestaties van een land. Maar soms is ze het resultaat van perverse effecten. Indien hoge loonkosten de ondernemingen onder druk zetten arbeidskrachten met een lage productiviteit af te danken, stijgt de gemiddelde productiviteit ten koste van de werkgelegenheid. Het woensdag gepubliceerde jaarverslag van de Nationale Bank suggereert dat deze perverse effecten niet onbestaande zijn in België.

WV

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud