Fortis Bank schrapt 900 banen in 2002

Fortis Bank schrapt tegen eind dit jaar 900 banen. De personeelsafslanking past in de laatste fase van het fusieproces en gebeurt volledig via natuurlijke afvloeiing. Daarnaast bereikten vakbonden en directie een akkoord over de harmonisering van de aanvullende pensioenen en de uitstapregelingen. Het sociaal akkoord moet de weg effenen naar de laatste belangrijke horde in het fusieproces: de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden.

Terwijl de fusiebanken KBC en Dexia vorig jaar meedeelden dat ze in de komende jaren respectievelijk 1.650 en 2.000 tot 2.500 schrappen, bleef het bij Fortis Bank opvallend stil. Wellicht om het broze sociale klimaat niet verder te verstoren, bleef Fortis Bank bij elke vraag over geplande personeelsafslankingen systematisch verwijzen naar de cijfers die reeds bij de aankondiging van de fusie werden bekendgemaakt: 4.000 banen tegen 2003.

Gisteren kwam daar verandering in. Nadat het cijfer eerder al in vakbondskringen was bevestigd, gaf ook een woordvoerder van Fortis Bank tegenover De Financieel-Economische Tijd toe dat er tegen eind dit jaar ongeveer 900 banen moeten verdwijnen. De personeelsafslanking is het logische gevolg van de geplande kantorenfusies van ex-ASLK en ex-Generale Bank, die door de grootschalige omschakelingsoperatie naar een nieuw IT-platform en de euro pas dit jaar goed op gang komen.

De afvloeiingen gebeuren volledig via natuurlijk verloop (vrijwillig vertrek, pensioen...) en stuiten op weinig of geen verzet bij de vakbonden.

De bonden leggen meer de nadruk op andere knelpunten: de hoge werkdruk en de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden. Dit laatste dossier, dat algemeen aangezien wordt als de laatste horde in het fusieproces, moet tegen eind dit jaar worden afgerond.

Lager en uitvoerend personeel verdient meestal een stuk meer bij ex-ASLK dan bij ex-G-Bank, voor het hoger kader is het omgekeerd. Daarom belooft de loonharmonisering bij Fortis Bank een zeer moeilijke discussie te worden. Vakbonden en directie deden eind december wel al een stap in de goede richting met een sociaal akkoord over aanvullende pensioenen en een nieuwe, eengemaakte uitstapregeling.

Vooral de eerstgenoemde CAO, die de pensioenleeftijd voor het personeel via een gezamenlijke groepsverzekering gelijkschakelt op 60 jaar, moet de sociale sfeer ten goede komen. Het akkoord komt voor het personeel van de ex-G-Bank neer op een de facto loonsverhoging, want vanaf 1 januari moeten zij niet langer zelf opdraaien voor hun pensioenbijdrage. Voordien verdween elke maand een percentage van het brutoloon in een pensioenfonds dat pas kon aangesproken worden vanaf 65 jaar.

De vakbonden van de voormalige ASLK, waar het personeel wel al beschikte over een moderne groepsverzekering, kregen in ruil de garantie dat hun getrapte loonstructuur en aanverwant promotiesysteem tot 2011 worden behouden.

NT

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud