Gevaert duikt zwaar in het rood

Het recurrent financieel resultaat kwam uit op 24,7 miljoen euro ten opzichte van 17,03 miljoen euro in de eerste negen maanden van vorig jaar. De ontvangen dividenden uit financiële activa bedroegen 12 miljoen euro. Het recurrent financieel resultaat bedroeg 5,6 miljoen euro over het derde kwartaal.

Het resultaat uit kapitaalverrichtingen daalde spectaculair van 95,8 miljoen euro over de eerste negen maanden van 2000 tot -1,8 miljoen euro in 2001. In het derde kwartaal daalde het cijfer met 22,5 miljoen euro. Er werden 28 miljoen euro meerwaarden gerealiseerd waarvan 10 miljoen euro op de verkoop van een pakket Aegon-aandelen en 10,7 miljoen euro op Telenet-aandelen. Er werden in het derde kwartaal geen activa gerealiseerd. De waardeverminderingen geboekt op deelnemingen in risicokapitaalfondsen die in technologiebedrijven investeerden, bedroegen daarentegen 32,4 miljoen euro. Voor een vierde van dat bedrag, werd de participatie in het Duitse Holzmann verder afgewaardeerd naar 5 euro per aandeel.

Het aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast, bedraagt in de periode tot 30 september eveneens -1,8 miljoen euro. De groep is ervan overtuigd dat een groot deel van de kosten van het herstelplan Horizon van Agfa-Gevaert in de geconsolideerde jaarrekening van de holding zal weergegeven worden. Ook het herstelplan van de VUM werd nog niet in de resultaten van de groep verrekend.

De geschatte netto-actiefwaarde van de holding Gevaert komt in de eerste negen maanden van 2001 uit op 40,55 euro per aandeel. Over dezelfde periode een jaar eerder was dat nog 63,41 euro per aandeel. Op 6 december 2001 was de netto-actiefwaarde weer opgelopen tot 45,09 euro per aandeel.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud