Radiolicentie 4FM hangt aan zijden draadje

(tijd) - De landelijke commerciële radiolicentie die op 6 september is toegekend aan 4FM van Think Media, moet worden ingetrokken, als blijkt dat er iets mis is met de aandeelhoudersstructuur. Dat is evident, zei de Vlaamse minister van Media, Dirk van Mechelen (VLD), donderdag in de commissie van het Vlaams Parlement. Naast het lopend gerechtelijk onderzoek, gaat ook het Vlaamse Commissariaat voor de Media (VCM) de zaak evalueren.

Carl Decaluwé (CD&V) breidde donderdag in de commissie-Media van het Vlaams Parlement een nieuw hoofdstuk aan de 4FM-saga. "Het blijft rommelen", begon Decaluwé zijn uiteenzetting. De CD&V'er merkte op dat de geruchten over lekken, aandelenhandel met voorkennis, zwart geld en de rol daarin van de aangehouden baas van de gesloten Antwerpse megadancing Zillion, Frank Verstraeten, steeds meer bewaarheid worden.

Het parket legde onlangs beslag op zo'n tienduizend aandelen van het mediabedrijf Think Media, die in handen waren van Frank Verstraeten. Het gerecht onderzoekt nu of Verstraeten de aandelen gekocht heeft met zwart geld. Het gerechtelijk onderzoek moet ook uitwijzen wie er net voor de toewijzing van de landelijke commerciële radiolicentie aan 4FM, op 6 september, aandelen Think Media heeft gekocht, al dan niet op basis van voorkennis. Net voor de toekenning van de licentie aan 4FM verdubbelde de waarde van het aandeel Think Media.

Er zijn steeds vragen geplaatst bij de financiële structuur van 4FM. De Vlaamse administratie had nog voor de toewijzing van de radiolicenties in een rapport over de kandidaten al opgemerkt dat er heel wat onzekere elementen in het dossier van 4FM zaten, met name de financiering. De Vlaamse minister van Media, Dirk van Mechelen, beaamde dat donderdag in het Vlaams Parlement. Hij merkte wel op dat het financieel plan pas kon worden getoetst als 4FM een licentie had, en de financiering in de praktijk dus ook waar moest maken.

Vandaar ook, voegde de minister eraan toe, dat het Vlaams Commissariaat voor de Media (VCM) de opdracht heeft te evalueren of de radiozenders zich houden aan de voorwaarden en engagementen, op basis waarvan de licenties zijn toegekend. "Het Vlaams Commissariaat voor de Media kan de licenties schorsen of intrekken als blijkt dat de radiozenders zich daar niet aan houden", verduidelijkte de minister. "Mocht blijken dat er iets mis is met de aandeelhoudersstructuur, dan moeten de gepaste conclusies worden getrokken. Dat lijkt me evident."

Of er bij de toekenning van de radiolicenties ook sprake is geweest van politieke inmenging, kan de CD&V vooralsnog niet hard maken. Er zijn wel een paar ijzers die Carl Decaluwé in het vuur houdt. Zo vroeg hij de minister opheldering over een nota, waarin de kandidaten voor de radiolicenties worden beschreven, en die volgens Decaluwé wijst op politieke inmenging. Deze nota werd volgens Decaluwé door een ambtenaar gelekt. In zijn repliek weerlegde minister Van Mechelen andermaal dat er sprake geweest is van politieke inmenging, maar hij beloofde wel te onderzoeken van waar de nota komt en welke ambtenaar gelekt zou hebben.

Decaluwé rakelde ook weer het Korfoe-verhaal op. Hij verweet Van Mechelen deontologisch in de fout te zijn gegaan door zijn reis naar het Griekse eiland te boeken via het reisbureau van Freddy van Dyck, een belangrijke aandeelhouder van Think Media, die hij op Korfoe toen ook heeft ontmoet. Van Dyck, die het bedrijf Publi voor buitenreclamepanelen runt, dient zich overigens ook aan als adviseur van de minister voor de wetgeving op de buitenreclame. Van Mechelen reageerde daar zeer emotioneel op. "Ik heb steeds het motto van mijn vader zaliger gevolgd: goede rekeningen maken goede vrienden." Hij ontkende alle insinuaties.

De vergadering leverde gisteren dus geen nieuwe elementen op die de beschuldigingen van CD&V over politieke inmenging kunnen staven. De CD&V vroeg daarom nog niet formeel een onderzoekscommissie op te richten. Er wordt gewacht op het onderzoek naar de gelekte nota over de kandidaten voor de radiolicenties. Ook het gerechtelijk onderzoek naar de handel met voorkennis in aandelen Think Media kan de CD&V munitie opleveren, mocht blijken dat er gelekt is vanuit het Vlaams Commissariaat voor de Media, zoals griffier Roland Masyn beweert.

Gisteren spraken de meerderheidsfracties en minister Van Mechelen alvast hun vertrouwen uit in het commissariaat. Van Mechelen kondigde meteen ook aan dat er meer zal worden geïnvesteerd in de omkadering van het commissariaat. Om de onafhankelijkheid nog beter te verzekeren, wil de minister het commissariaat ook verhuizen, weg uit de gebouwen van de Vlaamse administratie Media.

WVDV

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud