Slecht derde kwartaal voor Marconi

(tijd-nieuwslijn/betten) - De Britse producent van telecomapparatuur Marconi heeft over het derde kwartaal van 2001/02 (tot eind december 2001) een operationeel verlies uit kernactiviteiten geleden GBP 130 miljoen. Het totale operationele verlies kwam uit op GBP 103 miljoen.

De omzet uit kernactiviteiten daalde in het derde kwartaal ten opzichte van het tweede kwartaal, van GBP 893 miljoen naar GBP 706 miljoen. In het derde kwartaal van 2000/01 kwam de omzet uit kernactiviteiten uit op GBP 1.122 miljoen.

De totale omzet van Marconi bedroeg in het derde kwartaal GBP 1.041 miljoen, tegen GBP 1.689 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. Volgens Marconi bleven de marktomstandigheden in het derde kwartaal moeilijk.

Marconi geeft geen concrete verwachting voor het vierde kwartaal van het boekjaar. Volgens het bedrijf zijn het tweede en vierde kwartaal qua omzet historisch gezien de sterkste kwartalen. Marconi houdt vast aan de langetermijndoelstelling van een brutomarge van 35% en een operationele marge van 10%.

De nettoschuld is volgens Marconi in het derde kwartaal teruggebracht tot GBP 3,5 miljard, tegen GBP 4,3 miljard op 30 september 2001. De doelstelling van een schuld van GBP 2,7 à 3,2 miljard per eind maart 2002 wordt gehandhaafd. In het derde kwartaal bedroegen de operationele kosten voor de kernactiviteiten GBP 289 miljoen, tegen GBP 335 miljoen in het eerste kwartaal en GBP 300 miljoen in het tweede kwartaal.

Bij de kernactiviteiten van Marconi werkten aan het einde van het derde kwartaal 30.000 mensen, hetgeen een daling van 23% betekende ten opzichte van het begin van het boekjaar. In totaal werkten eind december 41.000 mensen bij het bedrijf, tegen circa 49.000 op 30 september 2001. Marconi wil de kosten verder terugbrengen en verwachtbij de kernactiviteiten nog eens 4.000 banen te gaan schrappen.

Lees ook het persbericht van Marconi .

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud