Spoorwegen stevenen af op Sabena-scenario

(tijd) - De NMBS moet de schaarse middelen waarover ze beschikt gebruiken voor haar kerntaken en niet voor ABX. Volgens Henri Monceau, kabinetschef van minister van Vervoer Isabelle Durant, toont het rapport van Team Consult duidelijk aan dat ABX geen toegevoegde waarde geeft aan de NMBS en dat de toekomstige rendabiliteit zeer twijfelachtig is.

"Wat we al jaren proberen, is ons tot nog toe niet gelukt, met name een eerlijk debat lanceren over de rol van ABX in het NMBS-dossier. Etienne Schouppe, gedelegeerd bestuurder, ging en gaat nog steeds uit van continuïteitsscenario. Maar een aandeelhouder moet zich toch van tijd tot tijd minstens de intellectuele vraag stellen of dat wel zinvol is", zegt Henri Monceau.

Het rapport werd besteld om de hypotheses van de ABX-directie en van Boston te toetsen. Dat gebeurde pas drie weken geleden. "Maar de opdracht werd gegund via een offerteaanvraag en TC heeft jaren voor ABX gewerkt, kent het bedrijf dus uitstekend en heeft bovendien geadviseerd bij de uitbouw van de groep." Volgens Monceau is de conclusie van het rapport duidelijk: geen synergie en twijfelachtige financiële perspectieven. Verkopen dus.

"De NMBS mag geen geld meer steken in de verlieslatende activiteiten van ABX, een bedrijf dat geen toegevoegde waarde levert aan het spoor. De schaarse middelen moeten naar de kerntaken van het bedrijf gaan." In dit verband vindt Monceau het raar dat een rapport van Boston over de noodzakelijke herstructurering van B-Cargo, de goederenafdeling van de NMBS, anderhalf jaar in de kast lag en pas nu boven water komt.

"Allicht vreesde Schouppe dat de 550 miljoen euro die nodig zijn om B-Cargo te reorganiseren en te moderniseren, geen budgettaire ruimte meer zouden laten om nog geld te krijgen voor ABX. Nochtans is het overleven van B-Cargo noodzakelijk in het kader van de mobiliteitsproblematiek, de complementariteit met de rest van de NMBS én omdat er bovendien 4.500 mensen werken." Het gros van het personeel van ABX werkt niet in ons land, denkt hij hardop.

Monceau telt op: 381 miljoen euro voor de redding van ABX - Schouppe spreekt over hooguit 190 miljoen; 550 miljoen voor B-Cargo en bijna 100 miljoen voor het tienjarenplan. Daar bovenop komt dan nog de kostprijs voor de nieuwe CAO die moet worden onderhandeld en de mogelijke financiële gevolgen van het nieuwe beheerscontract. Schouppe liet nochtans al weten dat de vakbonden niet te veel eisen moeten stellen en dat hij in 2002, net als vorig jaar, een break-even wil halen.

Maar, zegt Monceau, alles samen gaat het toch om meer dan een miljard euro en de schuldgraad ligt nu al erg hoog. Te veel, vindt Monceau, de NMBS dreigt dan op een Sabena-scenario af te stevenen. De redenering van Schouppe dat alle investeringen in ABX met eigen middelen gebeurden en niet met overheidsgeld voor het uitvoeren van opdrachten van openbaar nut (infrastructuur en binnenlands reizigersvervoer), houdt volgens Monceau geen steek.

"Als de schuldenlast van de NMBS explodeert, maakt het niets uit van waar die schulden afkomstig zijn, dan zal de aandeelhouder, de staat dus, er moeten voor opdraaien." Schouppe heeft altijd gezegd dat de overheid haar verantwoordelijkheid ontliep door ten minste een deel van de historische schuldenlast niet over te nemen. Nochtans een dringende aanbeveling van de Europese Commissie, die al elf jaar oud is.

GUM

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud