Tarieven woonkrediet niet lager voor Batibouw

(tijd) - De Belgische banken plannen, een week voor de start van Batibouw, geen tariefverlagingen op hun hypothecaire leningen. De hogere marktrente maakt een tariefverlaging niet mogelijk. Dat wil niet zeggen dat de gepubliceerde tarieven ook de tarieven zijn die de kredietnemer zal betalen. Met het nodige onderhandelingstalent ligt voor goede klanten een (belangrijke) rentekorting binnen bereik.

De bouwbeurs Batibouw, van 2 tot 10 maart, kondigt zich niet aan als de beurs van de hypotheekacties. Een rondvraag bij de grote banken en enkele kleinere banken leert dat ze allemaal vasthouden aan hun bestaande tarieven. De huidige marktrente maakt een tariefverlaging erg moeilijk. Meer nog, Dexia Bank verhoogde vorige week de tarieven op de kasbonmarkt nog fors in een reactie op de klimmende marktrente. De andere banken volgden. Krediet- en depositorente evolueren doorgaans in dezelfde richting.

"We hebben overwogen de hypotheektarieven lichtjes op te trekken, maar we hebben het niet gedaan", meldt de prijsbreker Argenta Spaarbank. Fortis Bank, KBC, BBL en Dexia meldden dat ze hun tarieven niet verlagen. "De prijszetting staat los van Batibouw. Ze wordt bepaald door de marktomstandigheden", meldt een woordvoerder bij Fortis Bank. De marktleider op de hypotheekrente verlaagde zijn hypothecaire tarieven voor de laatste keer op 10 november. Het rendement op de 10-jarige overheidsobligaties (OLO's), de Belgische langetermijnrente, bedroeg toen 4,54 procent. Inmiddels noteert het boven de 5,10 procent.

Die forse verhoging vloeit voort uit het prille herstel. Omdat de aantrekkende economische activiteit hogere inflatieverwachtingen schept, dalen de koersen van de overheidsobligaties en stijgt terzelfder tijd het rendement van de obligaties.

Maar al mocht de marktrente iets lager liggen, dan nog blijft het zeer de vraag of de banken zouden overgaan tot (stevige) tariefverlagingen. Sinds het "annus horribilis 1999" zijn de banken veel voorzichtiger geworden met tariefverlagingen. De enorme concurrentieslag die in 1999 aan de vooravond van Batibouw losbarstte, zorgde ervoor dat verschillende kredietverstrekkers zware verliezen boekten op hun hypotheekportefeuilles.

Sindsdien doet de kredietsector er alles aan om de rentemarge op het hypothecair krediet, het verschil tussen de gemiddelde rente op hypothecaire kredieten en de marktrente, op te krikken. De ideale strategie daartoe is de hypotheekrente te verhogen bij een stijging van de marktrente en ongemoeid te laten als de marktrente daalt.

Volgens de Nationale Bank is de rentemarge op hypothecaire kredieten sinds het najaar van 2000 in België breder geworden. "In maart 2001 overschreed die marge voor het eerst de drempel van 2 procentpunten. Op het einde van het jaar vernauwde ze echter opnieuw", meldt de NBB in haar jaarverslag. "De risico's van de vervroegde terugbetalingen, de zg. herfinancieringen, zijn vandaag opnieuw door de rentemarge gedekt", meldt Jean-Louis de Valck, secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK). De leden van de vereniging verstrekken 90 procent van de hypothecaire kredieten in Belgie.

"Maar de situatie op de hypotheekmarkt mag dan verbeterd zijn, winst boeken de kredietinstellingen op hun woonkredieten nog niet", zegt De Valck. "De administratieve kosten zijn nog niet voldoende gedekt door de marge. Het gaat vooral om de kosten die de kredietinstellingen maken wanneer ze met de klant onderhandelen over kredietformules en -tarieven. Die onderhandelingen kunnen gemakkelijk 3 à 4 uur duren."

Het onderhandelingstalent van de kredietnemer wordt ook dit jaar een belangrijke factor om een aantrekkelijke formule en dito tarief in de wacht te slepen. De hypotheekwet van 1998 bepaalt immers dat de kredietinstellingen op hun officiële tarieven kortingen mogen geven. Het gaat wel om voorwaardelijke kortingen. Dat betekent veelal dat de klant de korting pas in de wacht zal slepen als hij ook bereid is de schuldsaldoverzekering of een ander financieel product bij de kredietverstrekker op te nemen. De vraag is dus welke "offers" de kredietnemer wil aanvaarden om de korting in de wacht te slepen.

Intussen onderzoeken sommige instellingen of ze toch een actie kunnen doen. Axa Bank overweegt een formule met een looptijd van 25 jaar te lanceren met een vaste rentevoet. Centea onderzoekt of het geen aantrekkelijke formules kan aanbieden in functie van de quotiteit van de lening, de verhouding tussen het toegekende krediet en de geschatte waarde van de woning.

DM

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud