Walen en Brusselaars slachtoffer schrapping kijk- en luistergeld

Jan Laurys en Stefaan de Clerck, respectievelijk Vlaams parlementslid en voorzitter van CD&V, merken op dat de afschaffing van het kijk- en luistergeld in Vlaanderen in 2002 leidt tot een vertraagde indexering van de lonen en sociale uitkeringen. Het kijk- en luistergeld is immers een van de componenten van de index van consumptieprijzen. Het kabinet van Economische Zaken bevestigt dat de belastingverlaging het indexcijfer en de gezondheidsindex in januari met 0,27 punt doet dalen en in juli nogmaals met 0,27 punt.

Het Federaal Planbureau verwacht dat de spilindexen, die de lonen van de ambtenaren en de sociale uitkeringen bepalen, in mei 2002 worden overschreden. Daardoor stijgen de sociale uitkeringen en de lonen van de ambtenaren respectievelijk in juni en juli met 2 procent. De economische denktank houdt al rekening met de afschaffing van het kijk- en luistergeld. De redactie berekende op basis van de vooruitzichten van het Planbureau dat de aanpassing van de lonen en sociale uitkeringen al een maand vroeger zou plaatsvinden indien het kijk- en luistergeld in Vlaanderen zou blijven bestaan.

In een poging om de economische gevolgen te becijferen, veronderstelden we dat ook in de privé-sector de indexering met een maand verschuift. De totale loonmassa (brutolonen plus sociale bijdragen) bedraagt dit jaar zowat 133 miljard euro (5.365 miljard frank). Een indexering met 2 procent verhoogt de loonmassa dus met 2,66 miljard euro op jaarbasis. Omdat de indexering een maand later plaatsvindt, dalen de Belgische loonmassa en bijgevolg de loonkosten met een twaalfde van dit bedrag of 220 miljoen euro. Volgens dezelfde redenering verminderen de sociale uitkeringen met 70 miljoen euro. Het totale effect bedraagt dus 220 plus 70 of 290 miljoen euro.

Na aftrek van de sociale bijdragen en directe belastingen daalt het netto-inkomen van de Belgische gezinnen uit arbeid en sociale uitkeringen met bijna 150 miljoen euro. De kleine helft van dit bedrag valt ten laste van de Waalse en Brusselse gezinnen. De afschaffing van een Vlaamse belasting heeft in dit geval dus negatieve gevolgen voor de koopkracht van de gezinnen in de twee andere gewesten. In Vlaanderen wordt het negatieve effect van de vertraagde indexering ruimschoots gecompenseerd door de afschaffing van het kijk- en luistergeld. Deze belasting moet dit jaar 469 miljoen euro opbrengen.

Voor de ondernemingen ligt de lat gelijk, want in alle gewesten vertraagt de stijging van de loonkosten. Ten slotte stijgen de huurprijzen bij de volgende aanpassing iets minder dan verwacht.

WV

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud