Advertentie
Advertentie
Advertentie

Walen en Brusselaars slachtoffer schrapping kijk- en luistergeld

Jan Laurys en Stefaan de Clerck, respectievelijk Vlaams parlementslid en voorzitter van CD&V, merken op dat de afschaffing van het kijk- en luistergeld in Vlaanderen in 2002 leidt tot een vertraagde indexering van de lonen en sociale uitkeringen. Het kijk- en luistergeld is immers een van de componenten van de index van consumptieprijzen. Het kabinet van Economische Zaken bevestigt dat de belastingverlaging het indexcijfer en de gezondheidsindex in januari met 0,27 punt doet dalen en in juli nogmaals met 0,27 punt.