Advertentie
Advertentie
Advertentie

EU-akkoord over spaarfiscaliteit op de helling

Vorig jaar bereikten de EU-ministers van Financiën na een marathononderhandeling een princiepsakkoord over de EU-spaarfiscaliteit. Dat akkoord bepaalt dat de EU-landen vanaf 2003 informatie moeten uitwisselen over het spaargeld dat inwoners van andere lidstaten in hun land beleggen. Door het opgeven van het bankgeheim weten de belastingadministraties van de EU-landen hoeveel spaargeld hun inwoners in de overige EU-landen hebben en kunnen ze de intresten belasten.