Advertentie
Advertentie

Exploitatieresultaat De Post smelt weg

(tijd) - Het exploitatieresultaat van De Post is in twee jaar tijd met 85 procent gedaald, van 134 miljoen euro (5,4 miljard frank) in 1999 tot 20 miljoen euro (815 miljoen frank) in 2001. Dat blijkt uit de doorlichting die de commissarissen, op vraag van de federale regering, van het overheidsbedrijf hebben gemaakt. De commissarissen slaagden er ook in een min of meer volledig overzicht op te stellen van de participaties van De Post. Die worden op een waarde van 150 miljoen euro geschat.