Levensverzekeringen zijn niet meer in trek

BRUSSEL (tijd) - De Belgische verzekeringssector ziet voor het eerst de verkoop afnemen van levensverzekeringen gekoppeld aan een beleggingsfonds, de zogenaamde tak23-producten. Het incasso daalde in 2001 met 14,6 procent. De beleggers kiezen opnieuw meer voor levensverzekeringen met een gegarandeerd rendement. Door de terugval van tak23 nam de totale omzet uit levensverzekeringen vorig jaar met slechts 4,8 procent toe. In 2000 was de groei nog 18 procent.

De traditionele levensverzekeringen met een gegarandeerd rendement, van het type tak21, groeiden in het voorbije jaar met 41,7 procent tot een omzet van 4,8 miljard euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de Beroepsvereniging voor Verzekeringsondernemingen (BVVO). De klassieke levensverzekeringen waren in 2001 dan ook de snelste groeiers.

De tak23-producten boetten vorig jaar voor het eerst fors aan succes in. Volgens de verzekeraars deed vooral het slechte beursklimaat de tak23-producten kelderen omdat de beursprestaties mee het rendement van die verzekeringen bepalen. De omzet uit tak23 daalde met 14,6 procent, van 6,7 naar 5,7 miljard euro. Tak23 was in de voorbije jaren de absolute geldkoe van de sector. In 2000 groeide de markt voor de tak23-producten nog met 66 procent. 'De beleggers kiezen voor zekerheid in deze moeilijke beurstijden', zegt Michel Baecker, gedelegeerd bestuurder van de BVVO.

'Maar ook in het algemeen zijn levensverzekeringen nu veel minder in trek dan de voorbije jaren. En dat is een probleem want de tak-leven was de jongste jaren nog de enige groeimogelijkheid voor de Belgische verzekeraars. De omzet in schadeverzekeringen heeft al een paar jaar een verzadigingspunt bereikt.' De levensverzekeringen zijn vandaag goed voor ruim twee derden van de inkomsten van de Belgische verzekeraars.

Het premie-incasso uit de levensverzekeringen nam in 2001 toch nog met 4,8 procent toe. Opvallend is de stijging met 7 procent van de omzet in groepsverzekeringen. Dat zijn levensverzekeringen die de werkgever aanbiedt aan zijn werknemers via het pensioenplan.

Het is de eerste keer dat de groepsverzekeringen sterker groeien dan de individuele levensverzekeringen. De verzekeraars hebben zich de jongste maanden massaal op de werkgeversmarkt geworpen met nieuwe types van groepsverzekeringen.

Bij de presentatie van de jaarcijfers reageerde de BVVO ook voor het eerst op de hervorming van het financieel toezicht die de regering voorstelde. De verzekeraars staan erop dat de specificiteit van de verzekeringssector wordt erkend in de nieuwe structuur, maar aanvaarden dat gemeenschappelijke problemen met de banken ook gemeenschappelijk worden aangepakt. 'Onze eisen lijken in de nieuwe architectuur van het financieel toezicht te zijn ingevuld. Deze week nog nemen we samen met de minister van Economie, Charles Picqué, het voorstel door. Het is een uitstekende basis voor discussie', stelt Baecker. Picqué hoopt dat het wetsvoorstel tegen de zomer wordt goedgekeurd.

Pagina 9

Verdere berichtgeving

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud