Raad van State vernietigt vijf topbenoemingen bij IVK

De vijf benoemingen werden door de voormalige federale minister van Volksgezondheid, Marcel Colla, ondertekend. Op 25 maart 1999 publiceerde minister Colla zes benoemingen. Edouard Versele, een van de niet-gekozen kandidaten voor de vier directeurfuncties bij de Inspectiedienst en twee directeurfuncties bij het hoofdbestuur, stapte op 28 juni 1999 naar de Raad van State. In het verzoekschrift klaagt de advocaat van Edouard Versele, Patrick Devers, de geldigheid van de zes benoemingen aan.

De zes functies werden in een politieke benoemingstrein netjes verdeeld tussen de toenmalige rooms-rode coalitiepartners. De meeste personen van wie de benoemingen zijn vernietigd, hadden op ministeriële kabinetten gewerkt. De klager is een man van het terrein, die nooit voor kabinetten heeft gewerkt.

In het arrest dat de Raad van State op 19 november 2001 uitspaak en dat pas nu bekendgeraakt, neemt het administratieve rechtscollege de klacht tegen de Franstalige benoeming niet in aanmerking omdat de klager er geen nadeel van ondervindt.

De Raad van State vernietigt wel de vijf Nederlandstalige benoemingen. Volgens de Raad heeft de directieraad die de kandidaten moest beoordelen en rangschikken zijn werk niet goed gedaan. Het administratieve rechtscollege stelt dat de directieraad in zijn advies geen redenen aangeeft waarom de ene kandidaat beter wordt geacht dan de andere. Deze motivering is volgens het arrest nochtans noodzakelijk om de minister in staat te stellen 'met een ruime kennis van zaken - uit het oogpunt van het algemeen belang - de beste kandidaat te kunnen benoemen'. Voor deze benoemingstrein vond de minister een dergelijke motivering niet nodig en volgde hij het advies van de directieraad.

De vernietigde benoemingen zorgen voor de normale managementproblemen, zegt IVK-topman Luc Beernaert. Hij voegt eraan toe dat het functioneren van de dienst er niet onder lijdt. Het IVK start dinsdag een procedure om het door het hiaat in het IVK-management op te vullen.

SV

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud