Vlaamse werkloosheid stijgt op jaarbasis met 10,5 procent

In tegenstelling tot wat verschillende media dit weekend berichtten, is er geen sprake van een plotse daling van de werkloosheid in Vlaanderen. Op maandbasis nam de werkloosheid wel af, maar het gaat om een normale seizoensschommeling. In oktober was al een afname van het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) met zo'n 6.000 eenheden merkbaar. In november daalde het aantal NWWZ's nogmaals met 8.793 eenheden of met 4,8 procent.

Op jaarbasis ogen de cijfers minder fraai. Het aantal Vlaamse niet-werkende werkzoekenden, het aantal werkzoekenden met en zonder een uitkering, steeg met 16.691 eenheden of 10,5 procent tot 175.335. Het aantal werkzoekenden met een uitkering (UVW) nam met 2 procent of 2.283 eenheden toe tot 117.138. Eerder relativeerde het Steunpunt WAV de toename van de Vlaamse werkloosheid. De onderzoekers wijten ze vooral aan een stijging van het aantal niet-uitkeringsgerechtigde werklozen door administratieve maatregelen.

Op Belgisch niveau is de situatie licht anders. Het aantal UVW's daalde op maandbasis met 25.864 tot 346.664 eenheden terwijl ook op jaarbasis sprake is van een afname met 2,6 procent. Het aantal NWWZ's nam op jaarbasis met 1,5 procent evenwel toe tot 470.984 eenheden. Laurette Onkelinx (PS), de federale minister van Werkgelegenheid, wijst erop dat Wallonië vanaf november de werkloosheid op een andere manier meet. Wijzigingen in de situatie van de werkzoekenden worden net als in Vlaanderen sneller geïntegreerd. Hierdoor worden vergelijkingen met het verleden moeilijk.

Het aantal Waalse UVW's daalde op maandbasis met 21.857 tot 174.973, en op jaarbasis met 7,5 procent. In Brussel is er sprake van een stijging met 1.414 eenheden tot 54.553 eenheden op maandbasis, en een stijging met 5,1 procent op jaarbasis. Het aantal NWWZ's daalde in Wallonië op jaarbasis met 15.602 tot 220.309 eenheden, terwijl in Brussel een stijging met 5.699 eenheden tot 75.340 eenheden merkbaar is.

De Belgische werkloosheidsgraad bedroeg eind november 10,8 procent, 0,1 procentpunt meer dan in november 2000. De Vlaamse werkloosheidsgraad bedraagt 6,9 procent, de Waalse 15,7 procent en de Brusselse 18,7 procent. EvH

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud