Arkimedes belegt ook in CDO's

(tijd) - Arkimedes heeft een deel van het geld die het ophaalde bij het grote publiek geïnvesteerd in