Bouw een visie uit op verzuim en een verzuimbeleid

Een visie op verzuimbeleid bestaat uit de doelstellingen, motieven en waarden.