Chinese toplui staan meer open voor kritiek

(tijd) - Chinese leiders staan veel meer open voor kritiek dan hun westerse collega's. Deze bedrijfstoplui onderscheiden zich omdat zij hun overtuigingen en bekwaamheid ter discussie durven te stellen, zelfs als dat ten koste gaat van hun eigen baan. Een groot sociaal verantwoordelijkheidsgevoel, verfijnde onderhandelingstechnieken en het streven naar harmonie op lange termijn, dat zijn de drie kwaliteiten waar de westerse bedrijfstop iets van kan leren, zegt Hay Group in een studie. Chinezen richten zich echter te veel op kostenefficiëntie en te weinig op innovatie.