De vele gezichten van groeiende bedrijven

-- (tijd) - Voor de bloei van onze economie is veel hoop gericht op groeiende, en dan nog liefst snel groeiende bedrijven. Maar welke factoren werken in de hand dat een onderneming snel groeit? En welke groei wensen we eigenlijk, in omzet, winst of tewerkstelling? Het Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie bundelde onderzoek naar groeibedrijven. Waarom worden en blijven slechts witte raven echte hoogvliegers?