De wet, niets dan de wet

-- (tijd) - Bedrijven kijken er steeds angstvalliger op toe dat ze de wetten naleven. De affaire-Swift bewees onlangs nog hoe belangrijk het voor een bedrijf is dat het 100 procent in de pas loopt. De verhoogde aandacht voor compliance, de naleving van wetten en normen, doet ook de druk op de bedrijfsjuristen toenemen. Consultants pleiten daarom voor de creatie van een aparte compliancefunctie in grote ondernemingen.