Drinkwatermaatschappijen begeven zich op markt proceswater

-- (tijd) - De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW), de grootste drinkwatermaatschappij van Vlaanderen, diversifieert volop richting proceswater, water dat de industrie nodig heeft om te spoelen, te wassen of te koelen. Voor heel wat bedrijven wordt grondwater oppompen een probleem, en drinkwater is een wel erg duur alternatief. Met moderne waterbehandelingstechnieken komt het gebruik van oppervlaktewater of hergebruik van afvalwater binnen het bereik. De VMW heeft na enkele jaren inlopen een handvol installaties in werking.