Giet duidelijke afspraken in een verzuimprotocol

Een verzuimbeleid is geënt op duidelijke afspraken over het controlebeleid, ziektemelding, contactname en begeleiding tijdens ziekte en werkhervatting. Afspraken, en ook normen voor het voeren van verzuimgesprekken scheppen een houvast.