Advertentie
Advertentie

Heimwee naar aandelen aan toonder is overbodig

Schenkingen moeten volgens het Burgerlijk Wetboek gebeuren via notariële akte. Dat brengt met zich mee dat er schenkingsrechten verschuldigd zijn. Die regel geldt niet voor aandelen aan toonder. Daarom nemen die aandelen van oudsher een ereplaats in de successieplanning van familiale ondernemers in. Omdat aandelen aan toonder zogenaamde lichamelijke roerende goederen zijn, kunnen zij het voorwerp uitmaken van een handgift.