Advertentie
Advertentie

ICT-beroepen verliezen hun glans

(tijd) - Het imago van de IT-wereld als gulle werkgever brokkelt af. IT-bedrijven kampen al tijden met een nijpend gebrek aan vakmensen. Uit een recent onderzoek van het Nederlandse onderzoeksbureau Blauw Research komt naar voren dat de aantrekkingskracht van de it-dienstverleners bij de werknemers daalt.