'Ik ben niet de vriend van de vakbonden'

-- (tijd) - Jos Kayaerts, de voormalige personeelsdirecteur van Volkswagen Vorst, blikt terug op zes helse maanden. De herstructurering van VW Vorst, een van de grootste bedrijfsreorganisaties die België ooit kende, heeft op de mens achter de directeur sporen nagelaten. 'Maar ik ben er sterker door geworden', zegt Kayaerts. Een gesprek over ontgoocheling, geloofwaardigheid en vechtlust. Maar ook over een grote misvatting.'Ik word ten onrechte afgeschilderd als de vriend van de vakbonden. Had het aan mij gelegen, dan was het personeel van VW Vorst met lagere vergoedingen vertrokken.'