Inhoud jaarverslag raad van bestuur grondig gewijzigd

-- De roep om meer en duidelijke financiële informatie van vennootschappen heeft haar weg gevonden naar het jaarverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de commissaris. De verplichte inhoud van beide verslagen is aangepast. Bestuurders, commissarissen, boekhouders en accountants moeten daar rekening mee houden.