Internetaanbieder moet toegang tot onwettige informatie op websites blokkeren

Op vraag van de auteursvereniging Sabam veroordeelde een rechter in Brussel enkele jaren geleden de internetaanbieder Scarlet om elke illegale uitwisseling van muziek via peer tot peer software onmogelijk te maken. Maar er volgde toen geen concreet bevel. De rechter vroeg eerst aan een expert om na te gaan hoe Scarlet een en ander technisch efficiënt kan uitvoeren. De expert legde zijn verslag onlangs neer. Daarop besloot de rechter Scarlet nog zes maanden tijd te geven om met de uitvoering van de maatregelen te starten.