Advertentie

Kleinste bedrijven sukkelen met tijdskrediet

(tijd) - Bedrijven sukkelen om loopbaanverminderingen organisatorisch op te vangen, vooral kleine bedrijven tot 20 werknemers. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) concludeert dat na een enquête bij 720 bedrijven.

Van die bedrijven kreeg 54 procent al te maken met minstens één werknemer die zijn of haar loopbaan wenste te onderbreken, deeltijds of volledig. Van die groep zegt zowat de helft dat die vraag tot organisatorische problemen heeft geleid. 68 procent van de bedrijven met ten hoogste vijf werknemers klaagt daarover, 59 procent van de bedrijven met vijf tot tien werknemers en 55 procent van die met tien tot twintig medewerkers. Bij de grotere bedrijven heeft 45 procent organisatorische problemen.

Nochtans is tijdskrediet in kleine bedrijven met maximaal tien werknemers (gerekend op 30 juni van het voorgaande jaar) geen recht, bevestigt Veerle Verkin, juriste bij de socialedienstengroep SD Worx. De werkgever mag het weigeren, tenzij het om ouderschapsverlof of verlof om medische of palliatieve zorg gaat. Bij meer dan tien werknemers heeft de werknemer wel recht op tijdskrediet. Maar vanaf de tweede persoon die een aanvraag indient, kan de werkgever de uitvoering uitstellen om te vermijden dat meer dan 5 procent van de werknemers (tenzij hoger overeengekomen in de bedrijfs-cao) tegelijk afwezig is. De werkgever kan de onderbreking ook tot zes maanden uitstellen 'om ernstige interne of externe redenen', maar de twee uitstelmogelijkheden mogen niet gecumuleerd worden.

voorkeur

Voor een deeltijdse onderbreking, halftijds of vier vijfde, moeten werkgever en werknemer een akkoord vinden over de uitvoering, bijvoorbeeld op welke dag iemand thuisblijft. Ook in bedrijven met meer dan tien werknemers weegt de voorkeur van de werknemer niet zwaarder dan die van de werkgever. 'Komen ze niet tot een akkoord, dan kan het recht geen uitvoering krijgen', zegt Verkin.

'Het klopt dat men in zeer kleine bedrijven juridisch geen recht heeft op tijdskrediet,' zegt Christine Mattheeuws, voorzitster van het NSZ, 'maar in de praktijk is het moeilijk te weigeren. De werkgevers zijn zich ervan bewust dat de loopbaanvermindering vaak gelukkigere werknemers oplevert, en vrezen dat mensen het bedrijf verlaten als ze op een weigering botsen. Ze kennen de onderbreking toch toe, maar merken dan dat het erg moeilijk is een vervanger te vinden, zeker voor deeltijdse vervangingen.' Overigens is vervanging niet verplicht. ER

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud