Mannen skippen meer tv-spots dan vrouwen

(tijd) - Mannen slaan veeleer reclamespots op de televisie over dan vrouwen. Dat blijkt uit het '2006 Media, Advertising and Brands'-onderzoek van Roper Reports.