Meer informatie herstelt vertrouwen in merken

(tijd) - Consumenten stellen niet erg veel vertrouwen in wat over merkproducten beweerd wordt. Zeven op de tien vertrouwen maar matig de claims die merkproducten in de voedingsmarkt maken over gezondheids- of welzijnsvoordelen of milieu-impact. Dat blijkt uit een enquête bij ruim 1.000 Amerikaanse en ruim 600 Britse consumenten die in hun huishouden beslissen over het gros van de boodschappen, uitgevoerd door het bureau Harris Interactive in opdracht van IBM.