Advertentie
Advertentie

Opnieuw grotere budgetten voor outsourcing ICT

(tijd) - Hoewel de groei van het aantal uit te besteden projecten aan lagelonenlanden stagneert, zijn er dit jaar opnieuw grotere budgetten voor beschikbaar. De trend van uitbesteding van ICT aan lagelonenlanden gaat dus onverminderd door. Dat is een van de conclusies van de tweemaandelijkse ICT Barometer van Ernst & Young. Ook al lijkt de groei verdwenen uit de offshore outsourcing, er wordt wel degelijk een grotere groei in de budgetten verwacht.