Oppassen voor opportunistische bierimporteurs

(tijd) - Belgische brouwers die hun bier in de VS willen verkopen, komen terecht in een strikt en soms verraderlijk distributiesysteem. De verkoop van alcoholische dranken moet verplicht via drie tussenstations verlopen: een brouwer of importeur, een distributeur, en de winkels of horecazaken die aan de eindconsument verkopen. De importeur werkt doorgaans op nationaal niveau, terwijl de distributeurs zich beperken tot een staat of een deel van een staat. Distributeurs krijgen exclusiviteit voor het biermerk, en ook de importeurs eisen duidelijke afspraken met de brouwer. Zodra een brouwer zijn bier toekent aan een van die tussenpartijen, is het moeilijk om het opnieuw van hen af te nemen.