Outplacement blijkt goede springplank

----(tijd) - 80 procent van de ontslagen werknemers die een individuele outplacementbegeleiding krijgen, vindt na gemiddeld zes maanden een nieuwe baan. Twee derde van de begeleide werkzoekenden vindt ook een job met minstens hetzelfde loon. Dat blijkt uit een onderzoek bij de Belgische outplacementkantoren. De koepelfederatie Federgon pleit voor een verplicht outplacement voor alle ontslagen werknemers.