Personeel slecht voorbereid op rampen

(tijd) - Bedrijven zijn slecht voorbereid op onverwachte gebeurtenissen, zoals een mogelijke ramp of een grootschalige panne. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek van netwerkspecialist Axians onder bedrijven uit de bankwereld, industrie en overheidssector. Bijna de helft van de respondenten zou geen plan hebben dat een antwoord biedt op zulke calamiteiten. Axians duidt de onwetendheid van het personeel aan als zwakste schakel. Bijna een kwart van de ondernemingen zegt wel te werken aan zo'n plan, vaak bekend als een plan voor 'business continuity'.