Projecten gesteund door business angels presteren niet beter noch slechter

(tijd) - Het Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie onderzocht of bedrijven die kapitaal van business angels (BA's) ontvingen, beter presteerden dan gelijkaardige bedrijven die zulke steun niet ontvingen. Het bekeek 84 BA-gesteunde ondernemingen, waarvan er 34 hun BA vonden via een Vlaams business angel network (BAN). Daarnaast werd voor elke BA-gesteunde een onderneming gezocht die zo gelijkaardig mogelijk was qua leeftijd, industrie en grootte, maar geen BA-geld ontving. Voor al deze bedrijven werd nagegaan hoe zij presteerden qua succes/faillissement, efficiëntie (rendabiliteit en toegevoegde waarde), groei, winst, grootte en liquiditeit, en dit vanaf een jaar voor de BA-participaties tot vijf jaar erna.