Randstad telt helft meer jobstudenten

-- (tijd) - Het uitzendkantoor Randstad heeft in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 8.700 studenten een tijdelijke baan bezorgd als uitzendkracht. Vorig jaar waren dat er in die periode bijna 5.700, of bijna 50 procent minder.