Uitkeringen voltijds tijdkrediet beperkt

(tijd) - Het recht op uitkeringen voor werknemers die hun voltijdse arbeidsprestaties volledig schorsen, is sinds 1 juni beperkt tot twaalf maanden. Dat meldt het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse. De werknemer die dus langer dan twaalf maanden voltijds tijdkrediet opneemt, zal geen uitkeringen meer ontvangen. Er bestaan wel uitzonderingen voor een rist sociale motieven zoals de zorg voor een kind jonger dan acht jaar, het verlenen van palliatieve zorgen, de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid of van een inwonend gehandicapt kind. Uitzonderingen bestaan ook voor het volgen van bepaalde opleidingen en - onder bepaalde voorwaarden - in afwachting van het brugpensioen of pensioen.