Veertigers tussen wal en schip

-- (tijd) - Dat er jeugdwerkloosheid is, weet iedereen. En dat vijftigers het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt is ook bekend. Maar dat veertigers op de arbeidsmarkt worden bestempeld als 'oud', wordt vaak vergeten. Een portret van drie veertigers op zoek naar een nieuwe job.